หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 


  
 
 
การบริการด้านกระแสไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขาณุวรลักษบุรี สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล และภายในเขตเทศบาล มีหน่วยซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้องของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่
 
 
พื้นที่เทศบาลติดริมแม่น้ำปิง ทั้ง 2 ฝั่ง มีปริมาณน้ำไหลตลอดทั้งปี ประชาชนจึงมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ในเขตเทศบาลยังมีจากการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประปาเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี และประปาหมู่บ้าน ซึ่งบางหลังคาเรือนมีทั้ง 3 ระบบ
 
 
 
โทรศัพท์

ภายในเขตเทศบาลมีการให้บริการ จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการติดต่อสื่อสาร เช่น ทีโอที ทีทีแอนที ทรู และเสาบริการสื่อสาร ทางโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

สภาพการจราจรภายในเขตเทศบาล ทำได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางตัดผ่านได้หลายทาง ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 4 ช่องทางจราจร และมีปริมาณรถยนต์สัญจรไปมาไม่หนาแน่น ทำให้การจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว การจราจรจึงสะดวกไม่ติดขัด มีระบบขนส่งทั้งของรัฐวิสาหกิจ เช่น ไปรษณีย์อำเภอขาณุวรลักษบุรี และขนส่งเอกชน