กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 


  
 
 
การบริการด้านกระแสไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขาณุวรลักษบุรี สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล และภายในเขตเทศบาล มีหน่วยซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้องของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่
 
 
พื้นที่เทศบาลติดริมแม่น้ำปิง ทั้ง 2 ฝั่ง มีปริมาณน้ำไหลตลอดทั้งปี ประชาชนจึงมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ในเขตเทศบาลยังมีจากการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประปาเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี และประปาหมู่บ้าน ซึ่งบางหลังคาเรือนมีทั้ง 3 ระบบ
 
 
 
โทรศัพท์

ภายในเขตเทศบาลมีการให้บริการ จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการติดต่อสื่อสาร เช่น ทีโอที ทีทีแอนที ทรู และเสาบริการสื่อสาร ทางโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

สภาพการจราจรภายในเขตเทศบาล ทำได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางตัดผ่านได้หลายทาง ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 4 ช่องทางจราจร และมีปริมาณรถยนต์สัญจรไปมาไม่หนาแน่น ทำให้การจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว การจราจรจึงสะดวกไม่ติดขัด มีระบบขนส่งทั้งของรัฐวิสาหกิจ เช่น ไปรษณีย์อำเภอขาณุวรลักษบุรี และขนส่งเอกชน