หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
 


นางสาวอัจฉรี สิงห์เรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางสาวนภัทร หิรัญคุณากรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นางกฤษณา ศรีจันทร์กลัด
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสุภาภรณ์ สุขเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 


นางสาวโชติรส ฉวีพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิรันดร์ สังข์เกิด
พนักงานขับรถส่วนกลาง


นางสาวนภาภรณ์ สีทา
แม่บ้าน


นางทองคำ กำแพงเพชร
แม่บ้าน
 
 


นางสาวรติกร ญาติกา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายศรัณย์ ขุนสายชมจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 


นางสาวสมมาส พระพิจิตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวจุรีรัตน์ เงินประกายรัตน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 


นางสาวกนกทิพย์ ผลาผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 
 


นายทวีป เกิดลาภ
หัวหน้าฝ่ายปกครองและป้องกัน
อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
 
 


นางสาวดวงพร พรศักดิ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
 
 


สิบเอกยุทธนา ม่วงขวัญ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติการ
 


นายศุภัษณัณษ์ ธรรมกูล
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมานิตย์ ชัยวงศ์วิวัฒน์
พนักงานวิทยุ
 


นายสมชาย เงินสุข
พนักงานดับเพลิง


นายนพเก้า สาระสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง


นายมานะ กลิ่นบุปผา
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายนิรุตต์ ภู่รั้ง
พนักงานเทศกิจ
 


นายวิจารณ์ พูลเขตต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายนาท เอี่ยมละออ
พนักงานจ้าง


นายณัฐพงษ์ อยู่ไทย
พนักงานเทศกิจ
 
 


นายผจญ หมวกทอง
พนักงานจ้าง


นายอรุณ นิพนธ์
พนักงานจ้าง


นายเกรียงไกร เจริญรส
พนักงานจ้าง


นายนิรันดร์ นิพนธ์
พนักงานจ้าง


นายฉัตรชัย ดำเนิน
พนักงานจ้าง


ว่าที่ ร.ต.อวยชัย พงษ์อุดม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


ว่าที่ ร.ต.อวยชัย พงษ์อุดม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นายธัชพงศ์ มัจฉิม
นิติกรชำนาญการ
 
 


นายสมเจต ทรัพย์มาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางสาววัลยา ผาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 


- ว่าง -
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางสาวชญานุช ใบเนียม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 081-973-3880
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10