หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 


ว่าที่ ร.ท.วรากร ก้องเกรียงไกร
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางวิลาวรรณ ยิ้มศิลป์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


นายสราวุธ บูระณา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวอัจฉรี สิงห์เรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางจำรัส บูระณา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางสุภาวดี ศักดิ์บูรณาเพชร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางศิริลักษณ์ บุญเกตุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ


นางยาใจ บุญวัน
ครู คศ. 1 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุฯ