หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 


  
 
 
เทศบาล มีการคมนาคมที่สะดวก คล่องตัว เนื่องจากมีทางหลวงจังหวัดตัดผ่านจำนวน 2 สายคือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1084 ตอนกำแพงเพชร - ขาณุวรลักษบุรี และทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1074 ตอนสลกบาตร - ขาณุวรลักษบุรี และมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เป็นถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ทั่งทั้งพื้นที่
 
 
 
เขตเทศบาลมีแม่น้ำปิงไหลผ่านกลางพื้นที่ เป็นสายน้ำหลักใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอทั้งปีและประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม การประมง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ