ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 11.30 น. โดย คุณ วัลยา ผาสุข

ผู้เข้าชม 180 ท่าน