หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย 8 หมู่ 12 ตำบลป่าพุทรา [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายอุทยานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 12 ตำบลป่าพุทรา [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 12 ตำบลป่าพุทรา [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล.บริเวณ ซอยปู่ร่มขาว หมู่ 2 ตำบลแสนตอ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมก่อสร้างทางเท้าบริเวณถนนเทศบาล ซอย 1 หมู่ 1 ตำบลยางสูง [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ 12 ตำบลป่าพุทรา [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนเทศบาล ซอย5 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมปูกระเบื้องทางเท้า บริเวณซอย 7 หมู่ 12 ตำบลป่าพุทรา [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 12 ตำบลป่าพทุรา [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2