หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต่้านการทุจริต [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเจตจำนง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการใ้ช้ดุลพินิจ [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2