หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพลังเยาวชนเพื่อสังคมตำบลคลองน้ำไหล   17 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตร โครงการพลังเยาวชนเพื่อสังคมตำบลคลองน้ำไหล   17 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โครงการพลังเยาวชนเพื่อสังคมตำบลคลองน้ำไหล   17 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพลังเยาวชนเพื่อสังคมตำบลคลองน้ำไหล   17 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ประชาสุขสันต์   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี \"กิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งสี่ด้าน\" ศพด.บ้านประชาสุขสันต์   17 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 เชื่อมหมู่ที่ 9 (สายหลังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ถึงหน้าบ้านนายประเทือง เรืองกลัด) ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร   17 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายวัดทุ่งโพธิ์ทะเล หมู่ที่ 1 ถึง หน้าบ้านนางฉลวย สุดมี) ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร   17 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ประชาสุขสันต์   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ (จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ประชาสุขสันต์   เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องสำรองไฟ)   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สักงาม   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   17 ก.ย. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2251