หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาลซอย 19 หมูู่ 5 ตำบลแสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 ก.พ. 2561 169
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กพ ถ.4003 สายบ้านตลาดตาซ่วน - บ้านใหม่สันเนินทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   29 ธ.ค. 2560 149
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กพ. ถ.4002 สายป่าพุทรา - บ้านบุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 ธ.ค. 2560 139
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.4003 สายบ้านตลาดตาซ่วน - บ้านใหม่สันเนินทราย หมู่ 10 หมู่ 12 ตำบลป่าพุทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   1 ธ.ค. 2560 137
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแดสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.4002 สายบ้านบ่าพุทรา -บ้านบุ่ง หมู่ 3 ตำบลป่าพุทรา หมู่ 1 ตำบลยางสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1 ธ.ค. 2560 139
ประกาศสอบราคา      22 ก.ย. 2560 163
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาวัฒนธรรมฯ ม.3 ต.ป่าพุทรา   20 ก.ย. 2560 162
ประกาศสอบราคา   บัญชีแสดงรายชื่อ ผู้ซืี้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาวัฒนธรรมขาณุฯ หมู่ 3 ตำบลป่าพุทรา   20 ก.ย. 2560 234
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาวัฒนธรรมฯ หมู่ 3 ตำบลป่าพุทรา   20 ก.ย. 2560 138
ประกาศสอบราคา   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี หมู่ 2 ตำบลแสนตอ   8 ส.ค. 2560 174
   1     (2)