หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 


นายถวิล เนียมหอม
ประธานสภาเทศบาล
 


นายไพบูลย์ บุญเนียม
รองประธานสภาเทศบาล


ว่าที่ ร.ท.วรากร ก้องเกรียงไกร
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายปาน ดำเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายธงชัย มาฉาย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประสงค์ จันทรมณี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจรินทร์ ฉวีพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเถลิง ดิษกร
สมาชิกสภาเทศบาล