หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
 


นายรวม แก้วโชติ
ประธานชุมชนประชารวมใจ


นายทำเนียบ สุวรรณโชติ
ประธานชุมชนแสนตอพัฒนา


นางสุวรี เนียมหอม
ประธานชุมชนหลวงพ่อโต


นางสุภาพ จำปี
ประธานชุมชนศิษย์หลวงพ่อโต


นางเจริญศรี สายทองคำ
ประธานชุมชนวัดน้อยวรลักษณ์


นายเปรื่อง กลิ่นบุปผา
ประธานชุมชนสว่างพัฒนา


นายสรวัชร์ สีสายหยุด
ประธานชุมชนหาดชะอมใต้


นางสาคร สืบแสง
ประธานชุมชนบ้านโรงมันพัฒนา


นางทองดี คำเกลี้ยง
ประธานชุมชนบ้านป่าพุทรา


นางน้อย นิลโสภา
ประธานชุมชนบ้านใหม่สันเนินทราย


นางอสภาภรณ์ หมู่พยัคฆ์
ประธานชุมชนตลาดตาซ่วน


นายอำพัน เกตุสวัสดิ์
ประธานชุมชนบ้านบุ่ง