หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการกำหนดขนาดเทศบาลและกำหนดส่วนราชการอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการและจัดแบ่งส่วนราชการภายใน [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
การจัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงตามตำแหน่งในโครงสร้างใหม่ของเทศบาล [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)