หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 
 
ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ถ.กำแพงเพชร - ขาณุฯ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์ : 055-870-594-5
โทรสาร : 055-870-594-5 ต่อ 18
Website : www.khanuworalaksaburi.go.th
E-mail : khanuworalaksaburi.kpp@gmail.com
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 0-5587-0594-5

นายกเทศมนตรี ต่อ 19

รองนายกเทศมนตรี ต่อ 24

รองนายกเทศมนตรี ต่อ 20

เลขานุการนายกเทศมนตรี ต่อ 20

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต่อ 21

ปลัดเทศบาล ต่อ 17

สำนักปลัด ต่อ 12 หรือ 14

กองคลัง ต่อ 13

กองช่าง ต่อ 15

กองการศึกษาฯ ต่อ 25

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 26

งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 16

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 23 หรือ 0-5587-0597

งานทะเบียนราษฎร 0-5577-9630

งานประปา 0-5587-0628

โทรสาร 0-5587-0594-5 ต่อ 18

รถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669