หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ขาณุวรลักษบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 


  
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราช บัญญัติการปลี่ยน แปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สุขาภิบาลทุกแห่งมีฐานะเป็นเทศบาล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลขาณุวรลักษบุรีจึงมี ฐานะเป็นเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี นับแต่นั้นเป็นต้นมา
 
 
 
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมาทางทิศใต้ ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ตามทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนกำแพงเพชร - ขาณุวรลักษบุรี รวมระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11.64 ตารางกิโลเมต
 
 
 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ "ความมั่นคง ความเข้ม แข็ง ความสามัคคีรวมพลังเป็นปึกแผ่น เปรียบเสมือนเพชรที่มี ความแข็งแกร่ง แต่ฉายแววประกายสดใสและทรงคุณค่า"
 


 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ยางสูง ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง และพื้นที่
อบต.เกาะตาล ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ป่าพุทรา ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง และพื้นที่ อบต.แสนตอ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ป่าพุทรา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.แสนตอ  
 
 
 
   
พื้นที่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี มีลักษณะเป็น 2 ฝั่ง มีแม่น้ำปิงไหลผ่านผ่ากลาง

พื้นที่ฝั่งตำบลแสนตอ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เนื่องจากสภาพดินดี และมีน้ำจากแม่น้ำปิงไหลผ่าน ทำให้มีน้ำใช้เพียงพอแก่การเพาะปลูกตลอดปี ซึ่งผลผลิตที่สำคัญคือ ข้าว อ้อย มัน และเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี และส่วนราชการอื่นๆ

พื้นที่ฝั่งป่าพุทรา พาณิชยกรรม/การบริการ ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งในรูปแบบการค้าปลีกและค้าส่งรวมกัน มีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดตาซ่วน ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งเศรษฐกิจ
 
 
   
พื้นที่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี มีลักษณะเป็น 2 ฝั่ง มีแม่น้ำปิงไหลผ่านผ่ากลาง

ฤดูร้อน อากาศร้อนถึงร้อนจัด ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
 
 
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำปิงไหลผ่านตลอดทั้งปี จึงทำให้ทับถมของตะกอน พื้นดินส่วนใหญ่เป็น ดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำการเกษตร ซึ่งผลผลิตที่สำคัญคือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ส้ม เป็นต้นดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุ เหมาะกับการทำการเกษตรเกษตร ปลูกผลไม้
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,959 คนแยกเป็น

ชาย 3,848 คน คิดเป็นร้อยละ 48.35

หญิง 4,111 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,561 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 683.76 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  ตำบลป่าพุทรา  
1   145 155 300 68
  2   456 456 912 294  
3   468 521 989 407
  10   154 194 348 102  
12   403 452 855 332
  ตำบลยางสูง  
1   393 413 806 205
  ตำบลแสนตอ  
1   262 270 532 153
  2   573 613 1,186 491  
2   412 453 865 220
  3   305 297 602 157  
4   66 60 126 32
  5   211 227 438 100  
  รวมทั้งสิ้น 3,848 4,111 7,959 2,561
 
จำนวนประชากร ณ เดือน ตุลาคม 2559
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 081-973-3880
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10