หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
 


นายธวัช ฤกษ์หร่าย
นายกเทศมนตรี
 


นายธรรมลักษณ์ เนียมหอม
รองนายกเทศมนตรี


นายสุเมธ บัวสำลี
รองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรี


นางสุปรีดา ขำทวีพรหม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายวิระ บุญวัน
ที่ี่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี


นายสังวรณ์ กรพิทักษ์
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
 


นายธวัช วัชรศรีอมร
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี