ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ขาณุวรลักษบุรี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562386,787-----------386,787
256153,34640,49269,54589,65460,17688,25561,25860,259101,53698,445116,980328,3041,168,250
256016,93431,10447,60849,03555,85962,16363,24161,27055,15663,84263,70546,995616,912
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 ก.พ. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -2,171,949
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี